FACILITY A PROPERTY MANAGEMENT

FACILITY A PROPERTY MANAGEMENT

Služby a procesy Facility managementu Vám umožní sústrediť sa na Váš biznis. Úlohou FM bude kompletný a efektívny technický servis s riadením doprovodných činností.

EFEKTIVITA A ÚSPORAVykonáme analýzu prevádzky Vašich nehnuteľností a technológií a zameriame sa na efektivitu a úsporu prevádzkových nákladov.

Naplánujeme a prevezmeme zodpovednosť za prevádzku s dôrazom na ekonomiku, bezpečnosť, požiarnu ochranu a revízie a spôsob údržby, tak by ste sa nie len Vy, ale i Vaši zamestnanci mohli sústrediť na svoju prácu a zisk.

ASSET MANAGEMENT

Profesionálne softwarové riešenie odboru FM zastrešuje ekonomiku, procesy a evidenciu. Výsledný reporting obvykle slúži ako podklad pre vyhodnotenie aktivity hospodárenia s majetkom. Následnou analýzou, odporučením a realizáciou opatrení je možné zaistiť lepšie výsledky a zmeniť tým pozitívne aj záväzky k majiteľovi.

Práca s grafickými multimediálnymi dátami a údajmi
Využite najrôznejších popisov a poznámok
Základňa pre efektívnu správu majetku
Sledovanie nákladov na určené plochy
Správa zákonných povinností a revízií
Jednoduchá úspora nákladov na údržbu a obnovu

SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOVAktívne zaisťujeme bezproblémový chod budovy a iné procesy súvisiace s výrobou a prevádzkou. Pracujeme so zverenými prostriedkami tak, aby budova a užívatelia a nájomníci „žili“ a rozvíjali sa. Zaisťujeme administratívu, ovládame software pre prevádzku technológií a reagujeme včas na legislatívu a revízie. Vytvárame reporty a navrhujeme investície vedúce k efektívnej prevádzke. Vytvárame bezpečné prostredie s preventívnymi opatreniami proti stratám. Pozitívnu prácu na objekte musí nájomník na prvý pohľad vidieť. Pre „tenanta“ sa stále viditeľne pracuje.Prevádzka, údržba a servis technologických zariadení – bezpečnostný audit a projekt (kúrenia, vzduchotechnika, klimatizácia, chladenie, rozvody plynu, vody a kanalizácie, centrálne vysávače, výťahy a pod.)

Diaľkový monitoring, odchytávanie porúch, prevencie (meranie a regulácia, elektro-rozvody, zabezpečovacia technika, riadiaci systém pre všetky technické zariadenia, hromozvody, telefónne siete, rozvody televízneho signálu, počítačové siete, osvetlenie a pod.)

Záručný a pozáručný servis – zastupovanie klienta pri jednaní s tretou stranou

Havarijné služby – zamedzenie ďalších škôd na majetku v prípadoch havárií

Revízia, technologické prehliadky, PO a BOZP – zaistenie revízií podľa platných vyhlášok a noriem

UPRATOVACIE SLUŽBY

Vytvárame prvý dojem o spoločnosti – vždy musí byť čisto a záleží na detailoch. Využívame moderné a ekologicky šetrené technológie a postupy prispôsobujeme výrobnému procesu či časovej prevádzky budovy. Upratovanie realizujeme vo vnútri ale aj vonku.

Upratovanie interných plôch objektov
Údržba a upratovanie plôch a zelene
Pravidelné upratovanie a doplňovanie hygienických potrieb
Pranie, čistenie a opravy prádla a odevu
Odvoz a spracovanie odpadu
Dezinfekcia deratizácia
Umývanie fasád a okien

POŽIARNA OCHRANA

Odborné preventívne prehliadky, projektovanie, dodávky a montáž vybraných zariadení
Revízie a opravy elektrickej požiarnej signalizácie (EPS)
Návrh na vybavenie priestorov prostriedkami požiarnej ochrany
Školenie a odborná príprava zamestnancov, školenie PO a BOZP
Vedenie dokumentácie požiarnej ochrany (PO) a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

ENERGETICKÝ MANAGEMENT

Sústavne sledujeme všetko okolo energií. Vieme, že všetko je v úsporách a práve v energetickom managemente je možne vždy nájsť nemalé rezervy. Energetickým auditom, zodpovednou údržbou, tendrovaním dodávateľov a inými prvkami znižujeme náklady na energie.