ABAS na Mezinárodní vědecké Konferenci

I na tomto eventu nemohla chybět naše firma ABAS IPS Management v podobě zástupců naší společnosti a zároveň členů Komory podniků komerční bezpečnosti České republiky.

Mezinárodní vědecká konference na téma „Měkké cíle a jejich ochrana“ s podtitulem „Perspektiva spolupráce veřejného a soukromého sektoru“ se konala ve dnech 22. – 23. 11. 2018 a byla spolupořádaná Policejní akademií České republiky v součinnosti s Komorou podniků komerční bezpečnosti a Magistrátem hlavního města Prahy v Praze v prostorách právě zmíněného pořadatele.

Svou zdravicí přivítal a zahájil konferenci např. pověřenec výkonem policejního prezidenta brig. gen. Mgr. Martin Vondrášek, rektor Policejní akademie doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D., Dr.H.c,

Konference svým způsobem navázala na loňský 1. Ročník ("Současné bezpečnostní hrozby, možnosti a přínosy spolupráce státu s privátními bezpečnostními subjekty. Evropské a světové trendy, výzvy, příležitosti") a v rámci pěti bloků zde vystoupilo pět desítek předních odborníků na problematiku současného fenoménu „Ochrany měkkých cílů“. Na ono téma si vyslechlo přednášky více než 200 účastníků z odborné, státní i akademické sféry. Padaly zde příklady z praxe, ale i budoucí úvahy o současnosti soukromého sektoru a jeho zapojení do ochrany měkkých cílů. Účastnící a konference se pak všichni jednotně shodli na opakování této v příštím roce.

Co je měkký cíl? Měkký cíl je místo, které je zranitelné kvůli nedostatku bezpečnosti nebo ochrany, ačkoli je často obydlené skupinami lidí. Abychom porozuměli hrozbám, které představují měkké cíle, je důležité určit, co je činí náchylnými k zastrašování a násilným činům a terorismu.

Příklady měkkých cílových míst zahrnují knihovny, školy, nákupní střediska, kina, kostely, metro, nádraží stejně jako náměstí a události. Je to každá lokalita umožňující veřejný přístup pro každého, kdo chce vstoupit. Na druhou stranu zde existuje příklad měkkého cíle přecházejícího v tvrdý, jako je letiště. Na většině letišť jsou široce přístupné oblasti veřejnosti pro odbavení a zavazadla a činí je náchylnějšími k násilné činnosti. Letiště se stává pro cestujícího vysoce bezpečným místem až poté, co projde bezpečnostní prohlídkou s rámy do odletové části. Standartní bezpečnostní proces letišť v České republice zahrnují skenery, detektory kovů a důkladné prohlédnutí všech vašich věcí skrz rentgen, které si chcete vzít do letadla.

Mezi prostředky napomáhající zmírnění následků po útoku na měkké cíle může například patřit „Systém Panic Button“, u kterého současná technologie dokázala, že usnadňuje rychlejší reakci na bezprecedentní krizi na měkkých cílových místech. Slouží k tomu i mobilní aplikace s panickým tlačítkem navržená tak, aby zlepšila koordinaci mezi pracovníky instituce a prvními členy záchranných či bezpečnostních složek. Vezměme si například městskou knihovnu. Pokud k útoku dojde právě tam, tak první se zaměstnanců této instituce může aktivovat aplikaci a tak dá vědět i všem ostatním kolegům a IZS o aktuálním problému.

Další systémy napomáhající k zmírnění jsou „ Systémy Opt-in pro SMS“, který na posledním Kentucky Derby v USA organizátoři událostí používali a účastníci Derby tak mohli napsat krátký kód, který se zapíše do komunikace s událostmi. Důležitou poznámkou je nutnost zatraktivnění systému účastníkům tím, že do něj začlení i příslušnou komunikaci bez nutnosti nouzové komunikace (např. Dopravní záležitosti)

Poslední možností na zmírnění stojící za zmínění je mapování budov, což znamená komplexní údaje o měkkém cílovém umístění, které lze zadat do databáze profilu zařízení. Při přijetí tísňového volání přistupuje operátor v průběhu hovoru na čísle 112 k údajům a předá je prvním jednotkám IZS jedoucím na místo incidentu. Databáze profilu zařízení umožňuje oprávněným osobám spravující tento systém nahrát podrobnosti o uspořádání firmy, nejlepších přístupových bodech, půdorysy, slepá místa a informace o alarmu.

V Praze se prozatím provedly minimální změny ke zmírnění následku útoku na měkké cíle. Pro příklad to je modernizace městského kamerového systému a betonové zábrany na Staroměstském náměstí, které jsou dle průzkumů shledávány velmi negativně díky jejich nevábnému vzhledu a nezapadnutí do prostředí. Od příštího roku by ale podle Ministerstva vnitra ČR měl fungovat systém fungující tak, aby všem telefonům ve vytyčeném okruhu události přišla varovná SMS o nepřibližování se na dané místo útoku. Velmi rychlý a okamžitý zásah, ale nemůžeme očekávat, protože v tuto chvíli Praze chybí přes 600 příslušníků Policie a změnu nelze očekávat ani v nejbližším následujícím období.